Loading...
Om prosjektet2019-06-18T10:26:53+02:00

Utdanning forandret Josephs liv

Som femåring ble Joseph foreldreløs. For å overleve begynte han å jobbe i en tekstilfabrikk. I dag er han student ved Martin Luther College og går en sikrere fremtid i møte!

Joseph var 5 år gammel da faren døde og han ble plassert i barnehjem. Noen år senere ble barnehjemmet nedlagt, og som 11-åring var Joseph igjen alene. For å overleve begynte han å jobbe i en tekstilfabrikk. Her møtte han et hardt liv med lange arbeidsdager, og ofte var det 50 grader inne i fabrikken. Han drømte om å gå på skole sammen med kameratene, men for å overleve måtte Joseph arbeide. Men han gav seg ikke: Med lånte skolebøker leste han til eksamen på egenhånd og fullførte til slutt ungdomsskolen.

I dag er Joseph student ved Martin Luther College. Her bor han på gutteinternatet og går på skole i trygge omgivelser. Han får stipend, og slipper å arbeide i den utmattende tekstilindustrien. Joseph har måttet jobbe hardt for å komme dit han er i dag, men det har ikke vært forgjeves. Nå får han utdanning og går en sikrere fremtid i møte!

India

I India støtter kompis en yrkesskole spesielt rettet mot minioritetsungdom som av ulike grunner har falt ut av skolesystemet tidlig i livet. Mulighetene for å hente seg inn igjen på skolebenken dersom man først har falt ut av skolesystemet i India er  få. Denne gruppen har derfor få muligheter til arbeid utenfor den brutale steinknuserindustrien som preger Jharkhand. Kompis mener disse ungdommene fortjener et bedre alternativ, og det alternativet finnes! På yrkesskolen Lahanti Institute of Multiple Skills får ungdom en ny sjanse til utdanning. De får lære seg et yrke eller praktisk håndverk de kan trives og som kan gi dem en trygg og verdig arbeidsplass. Elevene kan blant annet lære ferdigheter innen IT, forretningsutvikling, håndverk, kontorledelse, helsearbeid og mikrofinans. De får arbeidspraksis i relevante bedrifter og blir en ressurs for lokalsamfunnet sitt. Ikke minst får de muligheter utenfor steinknuseverket der familien kanskje har arbeidet i generasjoner.

Bangladesh

I Bangladesh støtter Kompis en videregående skole for minoritetsungdom. Disse ungdommene mangler gode nok utdanningstilbud der de bor eller sliter med å betale kostnadene knyttet til utdanning. På Martin Luther College gis det et viktig utdanningstilbud til disse ungdommene. Ungdommene som har lavest økonomisk mulighet får stipend som dekker skolepenger og utgifter knyttet til skolegang. De som kommer langveis fra får også muligheten til å bo på internat i Dakha.

Klikk her for å lese oppdateringer fra LIMS i India

Lahanti Institute of Multiple Skills

Klikk her for å lese oppdateringer fra MLC i Bangladesh

skole

Martin Luther College