Loading...

Verdens kvinnedag: Å være kvinne i India og Bangladesh

I dag feires kvinnenes dag verden rundt. I takk for de som har gått foran og banet vei, og i fortsatt kamp for likestilling og muligheter. I India er tallene for inkludering av kvinner i arbeidslivet lavere enn de var for 14 år siden. Fra en prosentandel på 36.7% i 2005, til 26% i 2019 skriver Deloitte i en ny rapport. Andelen kvinner som kan lese og skrive stiger sakte, men sikkert i både India og Bangladesh, men er fortsatt lav i mange områder. Hvorfor vil det være en styrke for India å få flere kvinner i arbeidslivet? Og hvorfor er utdanning så viktig for å få det til?

 

Når kvinner får utdannelse og jobb får de en høyere sosial status i samfunnet og blir mindre sårbare for rekruttering til utnyttende industrier. I dag jobber rundt 95% av alle indiske kvinner, nærmere 195 millioner mennesker i uorganisert/uformelt eller ubetalt arbeid, viser tall fra Deloitte. Med bedre utdanning og arbeidspraksis kan vi sikre at flere kvinner får en trygg og verdig jobb! Her gjør LIMS og Martin Luther College en viktig forskjell for mange unge kvinner.

Denne kvinnen møtte vi på besøk i en landsby utenfor Dumka i India. Hun skal bli sykepleier. Det er stort, for få i familien har tatt høyere utdannelse.

 

Sosiale, økonomiske og politiske barrierer begrenser muligheter for kvinner i det indiske samfunnet. Ved utdanning og rettighetsarbeid, kan flere kvinner få ressursene de trenger for å ta del i politikken og skape endring innenifra.

For få år siden ble denne kvinnen ble med i selvhjelpsgruppa til Lutheran World Service Indian Trust, en av Normisjons partnere i India. I gruppa lærte hun hvilke rettigheter hun har ovenfor myndighetene og ble inspirert til å engasjere seg politisk. I dag er hun valgt inn som representant i lokalpolitikken og er med å påvirke!

 

Til og med for økonomien er det viktig at kvinner blir en større del av arbeidsmassen. Dersom kvinner får like muligheter som menn i arbeidslivet er det faktisk estimert av Det Internasjonale Pengefondet (IMF) at Indias bruttonasjonalprodukt vil øke med hele 2,7%! Og selv bare 10% flere kvinner i arbeidslivet, noe India faktisk hadde i 2005, kan gi India rundt 6783 milliarder kroner mer å rutte med innen 2025. Det er mye penger det!

Disse tre unge kvinnene har alle gått på LIMS og fått relevant jobb i Sanma Garment Factory etter studiene. De er forbilder for andre unge jenter i området!

 

I Bangladesh giftes rundt 60% av alle jenter bort før de har fylt 18 år, 22% av disse er allerede gift før fylte 15 år, etter tall fra Unicef. Utdanning forebygger tidlig ekteskap og gir kvinner selvstendighet og selvbestemmelse.

Gode forbilder er viktige for at kvinner skal få en større bit av kaka i India og Bangladesh! Hvert år er Kompisene våre med på å utdanne ca. 550 slike forbilder ved LIMS og Martin Luther College.

Gratulerer med kvinnedagen til alle kompiser i Norge, India og Bangladesh! Veien mot likestilling blir lettere når vi går den sammen.

By |2019-03-08T18:01:12+02:00mars 8th, 2019|Bangladesh, India, LIMS, MLC|Kommentarer er skrudd av for Verdens Kvinnedag: Å være kvinne i India og Bangladesh