Loading...

Tidligere støttet Kompis arbeid for bedrede arbeidsrettigheter og styrking av lokalsamfunnene som på ulike områder påvirkes av steinknuserindustrien i Jharkhand, i India. Målet har vært å gjøre arbeidsforholdene for de som jobber i steinknuserverkene bedre, og samtidig skape alternative arbeidsplasser. Prosjektene har også ønsket å bedre leveforholdene til familier i området og informere om rettighetene til den enkelte. I Dignis og Normisjons sluttrapport for 2017 ser vi klare resultater i arbeidet Kompis har støttet i India på flere områder:

Helse: 

 • 1864 av 4020 arbeidere ved steinknuseverkene har tilgang til og bruker sikkerhetsutstyr på jobb.
 • 75 av 612 steinknuseverk har installert vanningssystemer som gjør at steinstøvet forurenser jordbruk og lokalsamfunn mindre.
 • 172 arbeidere med lunge infeksjoner fra steinstøvet har fått behandling og blir friske.
 • 122 av 130 samfunn har fått tilgang på rent drikkevann.
 • 69% av mødre har tilgang på og benytter seg av sykehus eller helse senter ved fødsel, før var disse tallene svært lave.

Arbeidstrening og arbeidsrettigheter: 

 • 1631 kvinner og 699 menn har mottatt trening innen praktiske ferdigheter. 40% av disse har fått arbeid relevant for denne kunnskapen og økt familiens inntekt med 1/6.
 • Alle kvinnlige arbeidere ved steinknuseverket får nå samme lønn som menn.
 • Befolkningen har blitt informert om statlige matsikkerhets- og sosialprogram. Flere mottar nå støtten de har krav på fra staten.
 • 84 ulovlige minebedrifter i området er lagt ned.

Styrking av sivilsamfunnet:

 • 98 kvinner ble oppfordret til å stille til valg lokalt , 64 av disse ble valgt inn og er nå aktive medlemmer som bidrar i lokale avgjørelser. 5 menn er også valgt inn.
 • En lokal komité har forfulgt 32 saker knyttet til vold mot kvinner og ungdommer på arbeidsplassen.

Selv om vi ser tydelige resultater etter 8 år med dette omfattende prosjektet, er det fortsatt mye arbeid og flere utfordringer som gjenstår i området. Steinknuseverkene har stor påvirkning på området, i form av lokal forurensning og utnytting av arbeidere. Derfor støtter Kompis nå Lahanti Institute of Multiple Skill! Ved å bidra til at flere kan få utdanning ved LIMS, og lære seg relevante yrkesferdigheter, gir vi unge flere muligheter enn arbeid ved steinknuseverkene. Utdanning er veien ut av fattigdom.

By |2018-09-12T10:29:35+01:00september 12th, 2018|India|Kommentarer er skrudd av for Se resultatene av tidligere Kompis-prosjekter i India!