Loading...

Oppdatering fra Bangladesh og India

Annerledesåret 2020 går mot en slutt, og jeg vil gjerne få fortelle dere litt om hvordan det har gått med prosjektene våre i Bangladesh og India.

Bangladesh

Det første tilfellet av COVID-19 i Bangladesh var 8. mars. Viruset har gjort at fattige mennesker har blitt enda mer sårbare. I Bangladesh har andelen som lever i fattigdom minsket de siste årene. Men med pandemien har en stor del av befolkningen som har dag-til-dag-inntekt, blitt akutt arbeidsledige, og står igjen uten eller med begrenset inntekt. Dette skaper en sårbarhet, som gjør at fattige sliter med å overleve.

Det er fortsatt bekymringer rundt test-kapasiteten til Bangladesh, og myndighetene prøver å øke den daglige testingen for å sørge for at de klarer å kvitte seg med viruset. Myndighetenes data viser at Bangladesh har testet 2 986 458 mennesker. 492 332 har testet positivt og 7089 har mistet livet. (tall fra 15. desember). I sommer begynte riktignok myndighetene å ta betalt for testingen. Dette gjør nok at mørketallene er store, da mange ikke ser behovet for å teste seg når det enda ikke er noen medisin.

Skolene Normisjon støtter har vært stengt siden mars. Da stengte myndighetene alle skoler, høyskoler og universiteter. Lærerne på våre skoler har riktignok hatt muligheten til å komme på skolene, slik at de kan dra ut til elevene gi ut lekser og samle de inn. Internatene er stengt, så elevene har skole på nett.

På bildet ser vi Nokul (til venstre) og søsteren Rumi som får hjemmebesøk av en lærer.

Det største problemet for samarbeidspartnerne våre har likevel vært å holde ved like undervisningen for barna. Mange familier har mistet jobbene sine, og dermed flyttet fra byer til landsbyer. Skole koster penger, og når inntektsgrunnlaget forsvinner, er det mange som dessverre må ta barna sine ut av skolen. Det er også en utfordring med manglende eller svært dårlig internett, som gjør at undervisningen som foregår på nett blir vanskelig å følge med på.

Selv om det er blitt et annerledes og utfordrende år har 773 barn på 5-11 år fått gå på barneskole og fått hjemmeundervisning. 120 gutter og jenter på 12-16 år fikk bo på internat til det stengte ned i slutten av mars.

India

Også i India har COVID-19 skapt sine utfordringer. Det har vært 9 979 447 smittetilfeller og 144 829 dødsfall. (tall fra 18. desember). Viruset har påvirket aktivitetene på campuset til LIMS i stor grad. Deler av campus åpnet igjen i høst, men mye av opplæringen har blitt og blir fortsatt gjennomført utenfor campus på landsbyene med digitale hjelpemidler.

Fra juli til november er det blitt undervist i håndarbeid med materialer av bambus, vannhyasint og palmeblader. De tre ulike studieretningene har blitt gjennomført i landsbyene.

På campus og noen andre lokasjoner er det er undervist i sveising, møbelsnekring av bambusmateriale, husbygging av bambusmateriale, tekstilarbeid og fottøyarbeid. De fire siste startet opp i september og november. Alle studentene har også fått undervisning i ledertrening og likestilling.

Hjemmeundervisning på landsbyen.
Møbelsnekring på campus.

Det siste halvåret har 795 mennesker fått utdanning gjennom LIMS, av disse er 569 kvinner og 226 menn. Fra januar til juni fikk 416 gjennomført sine utdanningsløp. Totalt har altså 1211 mennesker i India fått seg en utdanning i løpet av 2020, tross en pandemi.

Uten deg som Kompis hadde ikke dette gått!

COVID-19 har påvirket prosjektene våre i stor grad, og gjennomføringen har nok ikke vært slik som noen hadde sett for seg når vi gikk inn i 2020. Likevel har vi klart å gi skolegang til 773 barn og støttet 120 internatplasser i Bangladesh, og vi har gitt 1211 mennesker i India utdanning. Alt midt under en pandemi.

Tusen takk for alt du har gitt, og tusen takk for at du fortsetter å gi. Vi vil komme en vanskelig tid i møte, der behovet for utdanning er enda større en tidligere. Da vil vi være der og støtte våre samarbeidspartnere, slik at tallene for medmennesker vi kan gi utdanning kan bli enda høyere i fremtiden.

By |2021-12-16T19:44:58+01:00desember 18th, 2020|Bangladesh, India, LIMS|Kommentarer er skrudd av for Oppdatering fra Bangladesh og India